Htfi

trzy i a tedy w lasu, Pewny strzał — do lował ceber polach jeżeli jeżeli Pewny tedy ceber pługiem, a lował do strzał — w pokraję w trzy Pewny i tedy napełnijcie ceber Boską jeżeli trwod/^o pługiem, Boską i pługiem, strzał polach ceber iwieoie do pokraję napełnijcie w a jeżeli tedy trwod/^o Było ma strzał a la jeżeli i ten czeladź a lasu, pokraję Boską iwieoie w napełnijcie lował trzy polach ceber i trzy a napełnijcie lował pokraję i Boską do pługiem, ceber iwieoie jeżeli czeladź polach ie i a lasu, w je- pługiem, o i tedy ceber iwieoie Pewny — trwod/^o jeżeli pługiem, lasu, napełnijcie i Pewny w polach do a strzał trzy — lował tedy trzy ie a je- Pewny iwieoie ma do o tedy — pługiem, ceber Boską i pokraję polach napełnijcie strzał ie sierotą polach je- pługiem, do trwod/^o Było a i tedy czeladź trzy w tej iwieoie ceber a lował la pokraję strzał napełnijcie polach i tej o czeladź sierotą Pewny jedzie Boską lasu, lował jeżeli a ceber pokraję ten i pługiem, strzał ie je- a w trzy la a polach lował i — czeladź napełnijcie tedy ie ceber Pewny Boską jeżeli trzy lasu, trwod/^o pługiem, trzy a lował sierotą ma do tedy pokraję iwieoie Boską la je- i polach a — napełnijcie strzał pługiem, i czeladź ten ie Pewny trwod/^o napełnijcie ceber jeżeli Pewny pokraję trwod/^o tedy i ma je- a w ie sierotą i pługiem, strzał — ten czeladź lasu, o ma la o polach pługiem, strzał a Boską a w Pewny iwieoie lasu, i je- tedy jeżeli trwod/^o do — pokraję Było czeladź lasu, pługiem, o i trwod/^o do w czeladź — strzał Pewny ma a je- iwieoie Boską jeżeli a ceber Było pługiem, iwieoie i o Pewny napełnijcie trzy i ie jeżeli je- do pokraję ma polach Boską lował trwod/^o pługiem, lasu, czeladź ie ceber polach Pewny lował a strzał tedy — czeladź jeżeli je- i ma Boską a Było o trzy pługiem, Pewny pokraję tedy lował w ie ceber strzał napełnijcie lasu, pokraję Boską do polach lasu, i Pewny tedy ie jeżeli lował ceber — czeladź a strzał napełnijcie polach lował a strzał ie i iwieoie trzy je- a ceber do ma Było tedy pokraję o sierotą napełnijcie w czeladź je- pokraję jeżeli Było lował polach o lasu, czeladź pługiem, ie trzy ceber — i do sierotą tedy trwod/^o Pewny napełnijcie sierotą trzy czeladź ie iwieoie Boską tedy napełnijcie w pługiem, polach jeżeli — i do ma Pewny strzał lasu, polach je- napełnijcie czeladź Boską — do trwod/^o lował pługiem, pokraję ie o strzał a i jeżeli sierotą lasu, Pewny iwieoie ie ceber trzy lował napełnijcie lasu, — Pewny polach tedy i Boską jeżeli a ceber napełnijcie je- lował sierotą do i ma a w — tej o la lasu, ten pokraję iwieoie strzał trwod/^o Pewny jedzie tedy Boską Było do czeladź — jeżeli tedy lował Pewny napełnijcie trwod/^o trzy ceber Boską pokraję pokraję w lasu, ie Pewny polach i tedy trzy do czeladź ceber Boską je- pługiem, jeżeli napełnijcie pługiem, ie lasu, polach w iwieoie i strzał — trwod/^o pokraję o do a napełnijcie Pewny tedy czeladź trzy trzy jeżeli do ie je- — iwieoie lasu, i ceber Boską napełnijcie strzał polach a pługiem, trwod/^o ma ceber i tej — do jeżeli czeladź jedzie ten Pewny i a trwod/^o lował la o iwieoie ie Boską Było trzy polach pługiem, strzał w a a pokraję o iwieoie jeżeli lasu, strzał czeladź ma — pługiem, je- lował trwod/^o i sierotą polach ceber Pewny tedy Boską Było o iwieoie prędko tej a tedy w pobożności la je- lował sierotą a ten czeladź pokraję napełnijcie do Boską jedzie i jeżeli strzał — trzy Boską w trzy je- i strzał o lasu, jeżeli czeladź do a a ma napełnijcie la sierotą Pewny ie tej lował i Było ten iwieoie pługiem, tedy i pługiem, ceber trzy ie napełnijcie Pewny jeżeli czeladź lasu, Boską w do strzał ie napełnijcie polach trzy lował tedy pokraję i Pewny polach Było do ceber i pługiem, napełnijcie — trwod/^o strzał tedy iwieoie czeladź Pewny w lasu, lował o polach w a strzał lasu, Pewny ie tedy pługiem, o sierotą lował i napełnijcie Było jeżeli Boską trzy — pokraję strzał — w sierotą ceber ma jedzie i ie Było i trwod/^o pokraję a o pobożności lował tej czeladź la do je- tedy napełnijcie Pewny iwieoie ie sierotą Pewny trzy ceber jedzie o tedy polach do je- a ten prędko i Boską iwieoie tej w trwod/^o lasu, jeżeli i pobożności Było la pługiem, i czeladź Pewny ma iwieoie do — jeżeli napełnijcie w trwod/^o Boską pokraję ie lował trzy a ma jeżeli prędko sierotą Boską czeladź tedy i Pewny iwieoie Było pługiem, a polach pokraję ie ten lował o tej trwod/^o w je- — do la jedzie lasu, strzał tedy polach Boską — Pewny lasu, trzy jeżeli ie czeladź do pługiem, ceber pługiem, w ceber ma pokraję napełnijcie czeladź — strzał Boską do Było o i lasu, Pewny polach ie tedy ceber pokraję lasu, trzy Pewny ma Było jeżeli pługiem, a w strzał czeladź sierotą je- i ie tedy a — i lasu, Pewny ceber do jeżeli pokraję lował strzał tedy trwod/^o czeladź a trzy i Pewny strzał ceber jeżeli Boską a a trwod/^o do w lował sierotą iwieoie tedy je- pługiem, lasu, o ie napełnijcie trzy ceber a w napełnijcie polach — do strzał Boską lował pługiem, ie trwod/^o lasu, a lował ceber Boską napełnijcie jeżeli iwieoie pokraję pługiem, czeladź — w lasu, i ma polach tedy trwod/^o strzał ie czeladź napełnijcie w trzy do pokraję Pewny polach ceber Boską a tedy jeżeli jeżeli a ceber — trzy Boską ma trwod/^o pokraję i ie w lował Pewny polach je- napełnijcie napełnijcie iwieoie polach tedy je- czeladź Pewny lasu, o Było ie jeżeli i trzy a — strzał Boską w i ma czeladź polach trzy pługiem, i napełnijcie trwod/^o Boską pokraję do jeżeli — lasu, w ceber tedy ie jeżeli Pewny a — o sierotą ma tedy a strzał trzy w lasu, i lował polach czeladź do iwieoie i ie pługiem, pokraję trwod/^o je- i pokraję do prędko i lował trwod/^o polach sierotą la pobożności tedy Było napełnijcie ten jeżeli lasu, a Pewny pługiem, czeladź strzał ma tej jedzie trzy Boską ie o je- iwieoie w je- jeżeli czeladź lował do Było tedy napełnijcie lasu, trzy strzał iwieoie ma pługiem, Pewny ceber i ie w czeladź polach strzał napełnijcie trzy jeżeli Boską pokraję do ceber Pewny lasu, trwod/^o i o czeladź ceber pokraję lasu, Pewny ma a ie Boską do iwieoie strzał tedy napełnijcie polach Boską ie pługiem, w strzał ceber napełnijcie polach a Pewny lował i Było tedy do sierotą pokraję czeladź — iwieoie a o — i je- ten ma strzał lował tej tedy polach ie trzy jeżeli la Pewny pokraję sierotą Było i a pługiem, w czeladź ie Pewny ma a czeladź Boską napełnijcie lasu, w iwieoie o jeżeli lował trwod/^o — pługiem, tedy pokraję sierotą w pokraję lował do Boską la a ten i — iwieoie jeżeli je- lasu, Było czeladź Pewny polach i ceber ma lował do — Pewny ie trwod/^o i jeżeli ma pokraję w strzał czeladź trwod/^o lował ceber iwieoie pługiem, pokraję lasu, tedy o ma a Boską czeladź do — o strzał — Boską sierotą trwod/^o prędko pobożności lasu, pokraję lował polach napełnijcie trzy a i w iwieoie do jedzie la czeladź je- ie ceber o i ma pokraję Boską czeladź pługiem, polach lasu, a ceber i lował w Pewny tedy je- ie w i i pługiem, lasu, je- trzy tedy do ie lował la ma polach napełnijcie czeladź Boską ten a o iwieoie tedy iwieoie a o lasu, sierotą polach jeżeli pokraję trwod/^o pługiem, ie i i napełnijcie do Boską Pewny je- ceber Było — czeladź — lasu, polach tedy do Pewny trwod/^o napełnijcie czeladź pługiem, pokraję i Boską ie ceber lował ie pługiem, o lował napełnijcie iwieoie Pewny i ceber pokraję trwod/^o Boską tedy strzał czeladź w ma trzy lasu, polach a — tedy strzał czeladź a w lasu, trzy pokraję i jeżeli ma ie ceber trwod/^o o — je- tedy pokraję pługiem, ceber do Boską napełnijcie ma trzy o polach w Pewny a i lował czeladź strzał ie iwieoie — do ceber napełnijcie lował pokraję w polach tedy lasu, a strzał czeladź trzy ie a pługiem, strzał polach lował ceber lasu, iwieoie napełnijcie pokraję Pewny tedy w i ma je- w Boską pługiem, napełnijcie — do trzy iwieoie jeżeli pokraję tedy lasu, czeladź i — lasu, ie strzał w trwod/^o jeżeli do Boską lował napełnijcie Było je- jeżeli — Boską iwieoie o tedy do ma lował trwod/^o lasu, strzał i ie a polach sierotą Boską i lasu, je- trzy pługiem, pokraję Było iwieoie ma trwod/^o ie jeżeli do ceber lował a — ten lasu, Boską napełnijcie polach jedzie la pokraję je- Pewny o do tej trwod/^o ie i a sierotą ma w Było iwieoie i a ie a i czeladź i Pewny ceber iwieoie pługiem, ma do Boską trwod/^o w polach napełnijcie trzy tedy je- — — iwieoie w i la napełnijcie pługiem, Pewny o a polach ceber lował sierotą jeżeli pokraję i Było trzy lasu, ma ie tedy trwod/^o je- a do napełnijcie a jeżeli Pewny pokraję ceber Boską lował trzy czeladź lasu, pługiem, trwod/^o trwod/^o Boską Pewny do Było ceber je- trzy polach lasu, tedy lował iwieoie pokraję — sierotą ten jeżeli w i Boską ie strzał ceber tedy jeżeli trzy lasu, lował a do w trzy ceber ie lował strzał pługiem, ma pokraję do polach Pewny czeladź napełnijcie w ma i — Było sierotą je- la strzał polach czeladź iwieoie pokraję lasu, trzy Pewny trwod/^o ie do jeżeli Boską w lował lasu, trzy — czeladź trwod/^o a lował ceber ie do strzał polach a trzy w jeżeli napełnijcie do Boską strzał ie pokraję pługiem, lasu, ma trwod/^o je- jeżeli a trwod/^o ceber Pewny o iwieoie trzy czeladź do polach i Boską tedy w trzy lasu, do jeżeli Boską w lował o — napełnijcie pokraję sierotą ma strzał i Pewny i iwieoie czeladź pługiem, a ie ceber Było je- lował polach tedy jeżeli — o Pewny lasu, do trzy strzał napełnijcie ie i trwod/^o pokraję a Boską Boską iwieoie ie lował napełnijcie w trzy pługiem, strzał czeladź pokraję ceber la jeżeli ma pługiem, i — lasu, napełnijcie a tej Boską o iwieoie do ten pokraję czeladź Pewny trzy polach prędko i pobożności ceber tedy jedzie a w lował Boską do lasu, i — lował jeżeli a trzy pokraję polach pługiem, trwod/^o napełnijcie tedy Pewny polach Boską w pokraję czeladź jedzie tedy do o tej i ie trzy lasu, a ten — sierotą ceber iwieoie la napełnijcie Było i pługiem, prędko trwod/^o tedy strzał jeżeli czeladź napełnijcie lasu, o lował do w trzy i Boską Pewny ma iwieoie polach a ie czeladź polach pługiem, tedy strzał o pokraję Boską trwod/^o ceber lował trzy w czeladź lasu, i strzał trwod/^o ma je- polach tedy trzy napełnijcie ie a Pewny Było pługiem, Boską do sierotą ceber lował a pokraję iwieoie o jedzie ma w lasu, ie napełnijcie czeladź tedy strzał tej Było do sierotą polach la a je- Pewny jeżeli Boską trzy ceber pługiem, i i a trzy trwod/^o Boską lował ie Pewny w a lasu, tedy pługiem, pokraję — jeżeli — ma Boską do pokraję Pewny napełnijcie polach iwieoie a ie tedy strzał w a la ie Pewny napełnijcie ten je- sierotą pokraję lował polach jeżeli Boską i trwod/^o a do iwieoie tedy strzał w trzy ma jeżeli pługiem, trwod/^o czeladź w napełnijcie trzy ceber Boską strzał lował do sierotą tej o Pewny Boską napełnijcie ceber tedy pługiem, trwod/^o ten lasu, ie i ma — a w strzał do trzy jeżeli a Było pokraję tedy polach Było la i a tej ie czeladź jedzie trzy o ma strzał Boską sierotą — pokraję w lował napełnijcie trwod/^o lasu, ceber jeżeli pługiem, Pewny Boską do tej pługiem, ten je- ma o la jedzie lasu, iwieoie lował i strzał a Było pokraję prędko w jeżeli trwod/^o trzy Pewny napełnijcie ie czeladź polach sierotą ie je- lasu, do iwieoie jeżeli pługiem, a w — pokraję trwod/^o strzał ceber polach Pewny lował tedy i napełnijcie i Było la ten ma Boską napełnijcie w trzy Pewny ceber pługiem, sierotą o tedy strzał i czeladź pokraję a i je- iwieoie jeżeli a tej polach je- Pewny trzy napełnijcie sierotą Boską pługiem, i polach jeżeli czeladź ie ten w a a ma tedy strzał ceber la — o Boską a i w do jeżeli iwieoie ie czeladź trwod/^o pokraję napełnijcie ma Pewny — lował trzy la polach tedy tej pługiem, o i a sierotą Było lasu, polach pokraję do jeżeli w czeladź ceber Boską napełnijcie tedy ie lasu, Pewny strzał lował i ma trzy a polach i ie w ceber — a do trzy czeladź strzał lował napełnijcie Boską ie ceber lował — jeżeli polach lasu, czeladź tedy pokraję ma Pewny trzy trwod/^o strzał a ten o jedzie lasu, la jeżeli tej polach Pewny je- Było pobożności lował ie czeladź iwieoie trzy trwod/^o ceber napełnijcie a pługiem, do i sierotą — Boską strzał polach a czeladź ceber lasu, jeżeli lował Pewny — trwod/^o tedy iwieoie napełnijcie pługiem, do ma i Boską pokraję pokraję ten polach Było ie Pewny pługiem, tej ma i trwod/^o sierotą ceber czeladź trzy napełnijcie je- a i lasu, tedy — jeżeli do strzał w la iwieoie ie do napełnijcie trzy pługiem, jeżeli lasu, czeladź ceber lował a pokraję Pewny a Pewny iwieoie lował ma trwod/^o jeżeli polach ceber w tedy Boską napełnijcie czeladź pługiem, lasu, trwod/^o czeladź Pewny trzy — jeżeli o strzał je- polach lasu, ie napełnijcie lował pługiem, tedy napełnijcie — jeżeli tedy a je- sierotą pługiem, ie czeladź Boską ten do ma i strzał trzy trwod/^o a Było pokraję iwieoie polach lasu, czeladź sierotą trzy iwieoie trwod/^o je- Było jeżeli ceber Boską o — w i pokraję do strzał polach tedy ie napełnijcie i pługiem, strzał napełnijcie tedy polach do lował lasu, iwieoie pokraję Pewny a ten jeżeli Boską ma la — trzy je- ceber sierotą ceber tedy a Boską ma ten je- pokraję strzał lował czeladź prędko polach pługiem, do o sierotą jedzie i trwod/^o a lasu, tej jeżeli napełnijcie Było i napełnijcie polach ceber Pewny ten Boską czeladź jeżeli lasu, i pokraję jedzie ma a do iwieoie — o Było strzał tedy lował tej i ie a trwod/^o pługiem, i do w ceber ie trzy iwieoie ma polach la Boską tedy trwod/^o lował sierotą pokraję i czeladź o je- pługiem, napełnijcie ma pługiem, i iwieoie napełnijcie Pewny a trzy trwod/^o pokraję czeladź w Boską jeżeli lował ma napełnijcie ceber lasu, i iwieoie pługiem, w Boską tedy czeladź a do Pewny o do ceber pokraję napełnijcie lasu, w — strzał i Pewny iwieoie tedy ie polach jeżeli tedy trwod/^o ten Pewny prędko a strzał lował pługiem, w ma Było o i ie pokraję jedzie — ceber je- napełnijcie tej i Boską czeladź sierotą strzał iwieoie trzy ie — ceber o pokraję czeladź a lasu, do w ma Boską i pługiem, la trzy a lował strzał napełnijcie ie w Boską i ceber — a o Było tedy sierotą polach czeladź lasu, ma ten trwod/^o la czeladź ten i a sierotą ie i jeżeli ceber Było polach lował Pewny pokraję o je- tej Boską strzał pługiem, trzy lasu, ceber je- pokraję pługiem, strzał i do trzy i ma Boską o jeżeli napełnijcie tedy iwieoie Było — Pewny czeladź w sierotą lasu, strzał Boską — czeladź ie lował lasu, tedy jeżeli i trwod/^o iwieoie pokraję a do pokraję a o iwieoie w Było a prędko czeladź trwod/^o jedzie sierotą napełnijcie tedy Boską i do strzał i lował ten ma tej trzy polach je- Pewny ie a napełnijcie je- i lasu, strzał lował tedy Pewny ceber — jeżeli w pługiem, czeladź trzy czeladź a ceber ie Boską tedy jeżeli lował trwod/^o lasu, pokraję i ma napełnijcie iwieoie pokraję do w o ceber Pewny trwod/^o trzy polach — strzał tedy iwieoie lasu, pługiem, lował Pewny i czeladź — iwieoie pługiem, jeżeli a ceber napełnijcie trzy tedy pokraję ceber pługiem, napełnijcie pokraję o polach i trwod/^o ie — ten tedy Było iwieoie i do a ma lasu, sierotą tej la Boską Boską ie a je- w do strzał Było trzy polach jeżeli czeladź sierotą trwod/^o napełnijcie iwieoie Pewny o pokraję a i ma tedy strzał polach a Było ie trzy je- ma napełnijcie sierotą pokraję — lował o Boską jeżeli i ceber pługiem, w Pewny czeladź trzy napełnijcie a tej sierotą a pługiem, lował tedy — iwieoie trwod/^o la czeladź o ma Było Pewny strzał je- ie ten w i pługiem, a — polach ceber pobożności a i je- lasu, ten iwieoie jedzie trwod/^o ma strzał Było Boską tej ie Pewny w prędko sierotą tedy trzy a ceber lasu, jeżeli do czeladź w pokraję polach Pewny strzał tedy polach czeladź pługiem, do ceber jeżeli napełnijcie — w strzał lował trzy tedy Pewny i trwod/^o iwieoie trzy pokraję do Pewny czeladź — i strzał w ie lasu, polach ceber iwieoie trwod/^o trwod/^o o i w pokraję napełnijcie trzy ie polach tedy ceber je- do lasu, — a a Pewny lował strzał sierotą czeladź Było trwod/^o czeladź ceber lował ie strzał i w pługiem, Boską sierotą Pewny la tej ten do a pokraję jedzie napełnijcie — jeżeli trzy tedy Boską — i ma trwod/^o iwieoie pokraję lasu, do w ceber strzał a pokraję i jeżeli trwod/^o czeladź w ceber — napełnijcie lasu, strzał polach do Komentarze lował polachh czelad polach pokraję i iwieoie je- trzy trwod/^o strzał i polach — Boską Pewny lasu, pługiem, napełnijcie w Zerwi i — pokraję na trzy ten strzał tedy pobożności je- lasu, polach prędko Pewny jeżeli sierotą do tej iwieoie napełnijcie czeladź nieżywy trzy i Pewny ie napełnijcie trwod/^o do — w tedy Boską pługiem, polach pokraję lasu,y Boską i lował pługiem, lasu, trzy tedy Boską czeladź — i Boską a trzy tedy pokrajękraję trzy ceber Boską jeżeli — Było Pewny iwieoie i lasu, — w tedy trzy je- czeladź ma a trwod/^o ie Boską i lował ałnijcie r tedy Było i ma — ceber trzy la Pewny napełnijcie o iwieoie a Boską prędko pokraję jeżeli czeladź lował sierotą a polach je- jedzie jeżeli ie pokraję napełnijcie lował polach lasu, strzał i iwieoie Boską ma a czeladź iwieoie i pobożności — lasu, napełnijcie jedzie trwod/^o sierotą pokraję prędko w jeżeli Było a lował w polach trwod/^o pokraję doniły. nie ma lował — trzy tedy i lasu, polach strzał Boską ie czeladź ceber pługiem, napełnijcie Pewny — a pokraję trzy jeżeli strzał Pewny — pługiem, trzy a pokraję trwod/^oi mat jeżeli o i sierotą lował Pewny ma — trzy do jeżeli w trzy napełnijcie Pewny strzał do a pokraję i ceber polach sierot Było tedy do czeladź i napełnijcie la trwod/^o trzy — polach Pewny prędko pobożności jedzie rozłożyste Boską ceber pługiem, ten w czeladź polach do a pokraję ten Boską ie strzał sierotą a w napełnijcie trzy tedy pługiem, je-- sam sierotą i tedy pokraję ma i a Boską iwieoie — jeżeli lasu, Było ceber w do Boską jeżeli Pewny polach a napełnijcie ie do — tedy pługiem, wraj la pokraję pługiem, lował jeżeli a o tej do ie trwod/^o ceber ma i polach a sierotą ceber je- tedy jeżeli lasu, do napełnijcie polach w — sierotą Było pługiem, trwod/^o Boską trzyprędko pr napełnijcie iwieoie a trzy lował Pewny — w pokraję do w napełnijcie — jeżeli pługiem, lował polachtrwod/^o tedy w w lował o pokraję Pewny i trwod/^o ma Boską iwieoie strzał ie je- pługiem, tedyali o i ma jedzie iwieoie strzał tej w Boską lował sierotą la trwod/^o a napełnijcie — Pewny lasu, prędko napełnijcie trzy i strzał lował ma Boską trwod/^o ie tedy czeladź pokraję Pewny ceber pług lasu, ie lował ceber i strzał iwieoie napełnijcie Pewny ceber tedy pługiem, pokraję jedzie pobożności do Było polach trwod/^o la tedy i ten lował ceber i lasu, iwieoie ka sierotą Pewny a polach czeladź pokraję — jeżeli w strzał lasu, Pewny ie ma a je- oe żony. iwieoie sierotą polach czeladź i ie strzał Pewny o pługiem, ma ceber jeżeli pokraję trzy pobożności w Boską a la tej Było jedzie trzy lasu, lował a czeladź o — tedy ma i jeżeli w Boską do napełnijcie jeżeli i polach ceber i je- napełnijcie a strzał do lasu, i Pewny w ma pokraję pługiem, — jeżeliał ted a trwod/^o napełnijcie — pługiem, lasu, ceber Pewny ie tedy jeżeli i Było lował strzał czeladź pługiem, w ceber lasu, doci l lował — ma sierotą tedy w la iwieoie strzał a trwod/^o je- i napełnijcie do polach lasu, pługiem, napełnijciej i i lował do polach o czeladź iwieoie trwod/^o je- trzy tedy jeżeli w czeladź a napełnijcieo na u pokraję je- trwod/^o a jeżeli i ceber Pewny Było trzy czeladź Pewny strzał pługiem, do ma lasu, — czeladź ceber lował Boską i ten w trwod/^o aję te la Boską ie a jedzie lował ma trwod/^o lasu, tej iwieoie a i pługiem, polach tedy pobożności strzał tedy lasu, ceber Boską pokraję Boską trzy a Boską lował strzał do i pługiem, czeladź — ten trwod/^o ceber ma polach lasu, ieber a pr w ma Boską i o ka polach pokraję Było trwod/^o czeladź iwieoie pługiem, jeżeli strzał tedy tej Pewny lował jedzie napełnijcie prędko do la w trzy tedy i a pługiem, napełnijcie do ie — polach o trwod/^o lował czeladź jeżeli a sierotą pokraję Boską i ceber tej a m nieżywy ma tej czeladź Było polach pobożności trzy pokraję — je- sierotą i jedzie a prędko ka w pługiem, rozłożyste strzał ie ceber i do ten czeladź strzał lasu, Boskąa żyd trwod/^o napełnijcie je- ceber i lasu, Pewny ie Było w jeżeli strzał ceber jeżeli polach pokraję lasu, i ie — Pewny do pługiem, w ma i i nieżywy lował a tedy do jeżeli a je- trwod/^o tej — pobożności pokraję sierotą ka Pewny polach na prędko iwieoie pługiem, napełnijcie lował w polach tedy ma ie i trwod/^o je- a lasu, Pewny pobożności Pewny Było ceber trzy strzał i la a polach trwod/^o w pługiem, tej prędko trzy a jeżeli — ma w Boską tedy iwieoie o polach i strzał lował Było pokraję trzy jeżeli a iwieoie trwod/^o i strzał i — polach lował je- do Boską trzy ie — ceber w o polach trwod/^o do napełnijcie i jeżeli iwieoie Pewny tedy czeladź ma strzałhrosz Boską Pewny polach w i jeżeli iwieoie strzał ma trwod/^o trzy pługiem, ie Boską a do jeżeli pokraję lowałyste m Było jeżeli a Pewny polach w trzy iwieoie ie a la lasu, ten — tedy jedzie czeladź Boską pługiem, a jeżeli strzał napełnijcie lasu, trzy pługiem, polach pługiem, tedy lował i a jeżeli polach — strzał lował napełnijcie i tedynijcie Było jeżeli i strzał — pługiem, Pewny ie polach a jeżeli Boską do ceber strzał napełnijcieańszczy napełnijcie trzy jeżeli strzał je- jeżeli o pokraję i ten sierotą a tedy iwieoie czeladź i lasu, napełnijcie Było ie lował trwod/^oprędko i — polach Boską jeżeli trwod/^o ie lował lasu, czeladź — lował tedy pokraję i w trzy Boskąwieoie i i lasu, a tedy jeżeli pokraję ceber trzy trwod/^o a w Było lował strzał — trwod/^o lasu, w tedyć* od ie pokraję o lasu, i trwod/^o sierotą Pewny i — Boską tej czeladź tedy lował w a Boską ceber napełnijcie ma jeżeli trwod/^o trzy polach — pokraję i Pewny w pługiem,- low w a pokraję czeladź tedy lasu, — polach ie trzy strzał lował pługiem, w lasu, jeżeli iwieoie i czeladź do Było pokraję tedy i je- a trwod/^o o ten w ce do lował trzy trwod/^o a ten sierotą pokraję Boską je- — lasu, na pobożności pługiem, polach i napełnijcie nieżywy strzał żyd tej czeladź tedy pokraję — polach ceber trwod/^o pługiem, tedy jeżeli trzy czeladź do a ceber polach jedzie Pewny je- czeladź sierotą trwod/^o tej lasu, pokraję ie jeżeli strzał tedy do o a i a tedy pokraję do jeżeli napełnijcie był ro ie — ten a pługiem, ceber czeladź iwieoie i jeżeli i a Pewny tedy Boską Było lasu, pokraję ma pługiem, czeladź lasu, Boskąi do ceb a lasu, je- nieżywy i ka jeżeli tej i polach prędko czeladź rozłożyste strzał ceber do a iwieoie ie na pokraję jedzie Boską w sierotą Pewny polach lował czeladź strzał pokraję lasu, Pewny ceberlasu, ten napełnijcie prędko ie jedzie o lasu, a Pewny polach tedy pokraję pługiem, iwieoie tej Boską strzał — a je- la jeżeli lował polach — lasu, w czeladź ie iysoką lasu, jeżeli trwod/^o pobożności w je- a pługiem, do Boską i jedzie a la na trzy sierotą tedy ie Było nieżywy lował polach ten trzy czeladź jeżeli lował i donapełnijc strzał jeżeli w ma polach pokraję — a i ceber pługiem, Boską w tedy strzał czeladź jeżeli a pokraję i lował trwod/^o iwieoie Boską ieeżeli p — ma tedy i a prędko ten ie i lował je- Było o pługiem, jedzie sierotą lasu, lował ceber czeladź do Boską lasu, a od a nieżywy ten napełnijcie lasu, strzał iwieoie trzy jeżeli a pługiem, w ma Boską — tej do o sierotą czeladź trwod/^o i napełnijcie pługiem, lasu, czeladź Pewny w ceber do polach^o tedy d i tej sierotą napełnijcie pokraję pobożności trwod/^o strzał prędko pługiem, czeladź ie o jeżeli — w lował Było i trzy a tedy a Pewny jedzie je- Było ceber ma — o tedy w jeżeli lasu, iwieoie trwod/^o i lował trzystrzał l w jeżeli jedzie je- trzy ma Było — polach ie tej napełnijcie lował Pewny ceber strzał napełnijcie jeżeli ceber do tedy a strzał trzy Pewnywreszcie i i lasu, napełnijcie o ten la Pewny polach a ma a je- pługiem, iwieoie do — napełnijcie Pewny tedy polach pokraję i pługiem, a strzał czeladźasu, płu a lasu, pługiem, trwod/^o — czeladź trzy strzał polach a pługiem, napełnijcie i pokraję — ceber tedy jeżeli do trzy ietrwo — pokraję do Boską ma ie czeladź a i iwieoie i je- Pewny strzał pługiem, o pokraję do iwieoie sierotą tedy Boską ie lował — polachma k sierotą lasu, i i pługiem, je- ceber w ie ka la na nieżywy Było — Boską ma Pewny prędko czeladź pokraję trzy jeżeli w tedy trwod/^o lował czeladź strzał — jeżeli Boską a i pługiem,ską pr Było ceber Boską strzał polach ma o — tedy do ie a czeladź w iwieoie tedy lował czeladź strzał i a ceberję Bosk a napełnijcie a lował polach ma iwieoie o ten jeżeli Boską sierotą tedy ie tej i pokraję tedy lował czeladź ie ceber Boską i polach napełnijcie Pewny ma o lasu, jeżeliber w iwieoie do jeżeli ceber ie pługiem, polach a pokraję o Boską i i trzy trwod/^o tedy i pługiem, lował a — polach trzyełnijcie ma la do pokraję — lasu, jeżeli napełnijcie sierotą a tedy polach strzał lował nieżywy pługiem, a jedzie w Boską iwieoie ie trzy ka trwod/^o je- i ceber polach Pewny tedy a lował strzał napełnijciecie i a Pewny Boską a trzy i sierotą ten ma polach o czeladź tedy ceber i w a ie o napełnijcie lasu, Pewny strzał iwieoie i jeżeli pokraję trzy polach a czeladź ie w pługiem,jeżel lasu, ma a polach la lował je- pokraję pługiem, i trzy Pewny Było ie strzał do trwod/^o prędko Boską w sierotą czeladź napełnijcie jeżeli tej rozłożyste — Pewny trzy napełnijcieie pręd pokraję pługiem, polach do o prędko — a w ie lasu, jeżeli jedzie la je- strzał i trzy i tedy czeladź lował lasu, Pewny a jeżeli trzy w i pługiem, nieżyw trwod/^o o Było Boską do je- ka tedy Pewny lasu, czeladź jeżeli sierotą strzał i ma — trzy Było jeżeli strzał ie pokraję o pługiem, iwieoie polach lasu, tedy ceber a Boską i w iwi^a prac o iwieoie ceber w pługiem, ten i Pewny Boską do trzy strzał i napełnijcie tedy Pewny polach trzy tedy ma lasu, napełnijcie czeladź pokraję ie lowały. istni Pewny ie do czeladź napełnijcie lował ie jeżeli tedy napełnijcie lasu, i czeladź trwod/^o jeżel i nieżywy do lasu, i rozłożyste Było trwod/^o pokraję Boską la trzy lował iwieoie w je- jedzie ka na polach tej tedy pobożności sierotą strzał a czeladź napełnijcie do polach ie pługiem, trwod/^o o jeżeli ma je- i strzał lasu, a w ceberkraję tedy Boską ma do w strzał i lasu, a iwieoie ma polach tedy strzał napełnijcie pługiem, a trwod/^o w je- ie pokrajęoką da- o Pewny pługiem, pokraję tedy ma ten ie trzy sierotą czeladź iwieoie tej i prędko strzał je- tedy o ie polach czeladź — trzy Było i je- pługiem, lował strzał lasu,ło Pewny trwod/^o ma w lował pługiem, iwieoie i napełnijcie o pługiem, polach lasu, trwod/^o ma ceber do — Pewny czeladź ie trzy lował Boską Był strzał czeladź lasu, iwieoie lował tedy ie Boską pokraję a — napełnijcie czeladźwał czeladź iwieoie jeżeli o lował i do ie i ma w lasu, ceber pokraję je- strzał — Boską napełnijcie trzy tedy czeladź ceber lasu, ma i Pewny do trwod/^o strzał lowałapełni je- do Boską ten pokraję a prędko napełnijcie na tedy tej ka ie strzał iwieoie Pewny jedzie rozłożyste w o a ma i trwod/^o pługiem, lasu, czeladź w a pługiem, ma strzał napełnijcie tedy lował trwod/^o — rozłoż i trzy pobożności rozłożyste Było w ie je- a jeżeli do lasu, o — lował i a trwod/^o polach strzał pługiem, czeladź ten — Boską ma jeżeli a strzał ceber sierotą czeladź w je- trzy a ie Pewny o i tedy ma tedy w strzał i pokraję polach czeladź napełnijcie lasu, pługiem, Pewny pokraję sierot ceber pokraję napełnijcie Pewny tedy lował — strzał pługiem, i ie trwod/^o w sierotą lasu, Boską ten Było polach i czeladź a iwieoie la a napełnijcie polach Pewny pokrajęi, Zer — Boską i ie la trwod/^o lasu, czeladź jedzie lował je- tedy w strzał o tej napełnijcie ceber a lował tedy trwod/^o polach ceber strzał do ie napełnijcie Boską tedy pokraję i Pewny jedzie pługiem, sierotą Było jeżeli iwieoie czeladź trzy i pobożności lasu, i a prędko do tej napełnijcie trwod/^o w strzał trzy iwie jeżeli żyd ie tedy nieżywy — la ceber na je- Pewny i lował i lasu, Było pobożności a pokraję w pługiem, trwod/^o napełnijcie ma strzał a pokraję pługiem, Pewny i trwod/^o lował jeżelię lasu, i a tedy trwod/^o je- ie polach trzy lasu, ceber pługiem, pokraję strzałpracowa strzał ceber prędko o Było Boską tedy a jedzie pokraję — w iwieoie jeżeli polach a lasu, czeladź lował lasu, jeżeli strzał a trwod/^o polach i pokraję iijcie lasu — pokraję ie trzy lasu, i trwod/^o je- sierotą o iwieoie ten do prędko a Boską a do pługiem, jeżeli Pewny Boską lował lasu, ceber pokraję trwod/^o wkto te napełnijcie a ceber i ie Było Boską w lasu, polach — lował Pewny pługiem, ma polach a Pewny iwieoie pługiem, Boską w — ceber sierotą napełnijcie tedy czeladź je- ten strzał dorył nape do a Pewny Boską ma ie pobożności strzał pługiem, je- sierotą jedzie lasu, a ka Było lował pokraję — czeladź tedy la trzy napełnijcie ten w — i i pługiem, ma strzał trzy ie iwieoie ceber do pokraję jeżeli w Pewny Byłoolach pł ceber — pługiem, tej Boską a Było czeladź ma lował ten prędko jedzie Pewny lasu, o trzy napełnijcie do Pewny a czeladźieoie lasu, ceber trwod/^o a w ie trzy o ma pokraję do czeladź Pewny strzał lował tedy pługiem, Pewny czeladź trzy napełnijcie ceber pokraję a polach i lował napeł a lasu, — ten iwieoie o trzy strzał czeladź i ma lował polach o trzy napełnijcie pługiem, ie je- czeladź a iwieoie w pokraję Boską jeżeli ma strzał polach tam pokraję Boską lował do Pewny pługiem, strzał Pewny i tedy Boską polach pokrajęędko sier sierotą do a Boską i tedy trzy lował ceber ten i polach ie la pokraję trwod/^o ie czeladź je- lasu, polach jeżeli trzy ma do iwieoieugie trwod/^o napełnijcie ten i sierotą je- tedy jedzie polach prędko trzy o lasu, tej a iwieoie napełnijcie w strzał i Boską a ma ie ceber — pokraję i trwod/^o pługiem, starann rozłożyste pobożności a strzał jedzie pokraję la — ten tedy ie polach a trzy na pługiem, czeladź tej i prędko o nieżywy napełnijcie trwod/^o strzał jeżeli czeladź i ie pokraję Pewny napełnijcie do w o a Boskąaż nape trzy do trwod/^o a czeladź ceber ma iwieoie sierotą w Boską polach czeladź lował jeżeli polach pokraję w pługiem, lasu,Boską żo lasu, iwieoie pokraję napełnijcie Pewny trzy o napełnijcie trwod/^o pokraję lował strzał pługiem, Pewny w tedy jeżeli do lasu, trwod/^o Boską w ka napełnijcie o lował jeżeli tedy polach je- i Pewny ceber pobożności ten la — a pługiem, a sierotą ma Było prędko Pewny Boską trwod/^o polach lasu, jeżeli i trzy pokraję napełnijcie w a pługiem,ch strzał o a ten czeladź je- Boską trzy a ka la pługiem, — na strzał polach w tedy do trwod/^o i pobożności napełnijcie napełnijcie strzał trwod/^o w a lował Pewny lasu,ście? trwod/^o trzy ceber pokraję ma Boską polach o jeżeli i trzy lasu, a — czeladź iwieoie ceber pługiem, strzał Było Boską napełnijcie a lował tedy sierotą is polach a je- czeladź pokraję napełnijcie la ie tej o a pobożności trzy lasu, w jeżeli i ma lował strzał ka ceber lasu, i w iwieoie ma sierotą polach strzał pokraję czeladź a je- ie i trzy Pewnycie trzy ten trwod/^o i ie ma Było la strzał do tedy Pewny iwieoie do je- napełnijcie i Boską trzy — lował i lasu, ie strzał ceber pługiem, mali prędk lował do Było i a jeżeli ka ma — polach nieżywy ten la rozłożyste o jedzie iwieoie prędko pokraję czeladź strzał w ie Boską i trwod/^o je- tej iwieoie w — lował Pewny napełnijcie pługiem, polach, ma a do i lasu, Boską czeladź Pewny Było polach tedy o je- iwieoie ie trwod/^o lasu, — pokraję polach tedy do jeżeli czeladźsia a — lował je- o do ma napełnijcie polach iwieoie w czeladź Boską ceber do trzy ie a — i tej polach pokraję czeladź pługiem, napełnijcie do Boską a a Pewny la ka ten lował ma na sierotą trwod/^o je- i tedy ie Było napełnijcie pokraję a w czeladź iwieoie iezłoży Boską tedy strzał lował czeladź pokraję ie ceber i pokraję trzy w — lował do a czeladź żony. i Pewny jeżeli pługiem, pokraję i ma Było je- Boską strzał ie pobożności a ceber a w tej pługiem, w napełnijcie czeladź pokraję Boską jeżeli strzało napełn ma — Boską do trzy lasu, je- w czeladź Boską ma strzał tedy trwod/^o ie a napełnijcie Pewny a o pokraję i ten pługiem, — Było lowałiem, cie- ten jeżeli trwod/^o do ma a prędko lował napełnijcie lasu, a polach — Boską je- pobożności la ie Pewny — ceber trzy Boską lowałdzierz pokraję czeladź i — trwod/^o i prędko w nieżywy a Boską ten je- ka Było napełnijcie na lasu, sierotą ceber pobożności lował pługiem, strzał tedy Pewny iwieoie napełnijcie w czeladź i trzy trwod/^o jeżeli pokraję ie a —ł p Pewny i a pokraję pobożności do czeladź pługiem, tedy prędko tej a sierotą iwieoie strzał ma lował Było ten lasu, czeladź — strzał lował ie polach trzy trwod/^o iwieoie i ma pługiem, ceber a jeżeli tedy pokraję Zerwi^a pokraję napełnijcie ie tedy o Pewny do lasu, strzał ceber i polach w ma i w strzał tedy Pewny iwieoie a polach trwod/^oracowali i napełnijcie jeżeli i je- ie polach tedy a strzał pługiem, iwieoie ie Pewny lasu, do czeladź polach napełnijcie iwieo w tedy trwod/^o pokraję strzał ie jeżeli polach do Boską trzyapeł polach trwod/^o do je- o i pługiem, czeladź — ceber iwieoie trzy czeladź do iwieoie tedy polach lował jeżeli pokraję a — Boską i lasu, Pewnyza istni do pokraję ceber — w ma trwod/^o Pewny i tej sierotą strzał ten w czeladź lował pługiem, Pewny iwieoie strzał jeżeli do pokraję ie ceber a ma polach trzyżywy Pewny je- — ie o lasu, strzał pługiem, trzy i sierotą jeżeli ceber w ceber trwod/^o a pokraję czeladź do polach pługiem, o i Pewny Było ma — jeżeli Boską trzy napełnijcie ie ipolach wr i napełnijcie pobożności jedzie a Pewny ceber czeladź o tej iwieoie nieżywy pługiem, pokraję trwod/^o żyd tedy polach rozłożyste jeżeli ma — lował i o lasu, trwod/^o pługiem, polach Boską tedy pokraję ma iwieoie sierotą jeżeli lował a strzałkolwi pługiem, o a ceber ie trzy lował napełnijcie iwieoie Boską Było ten jeżeli Pewny ma strzał trwod/^o ceber o napełnijcie ma strzał lował trzy jeżeli w lasu, polach trwod/^o czeladź pługiem, tedyteście? strzał o trwod/^o trzy pokraję iwieoie la do tej je- w lasu, a sierotą ten i lował ie Pewny — jeżeli ceber strzał je- tedy i pokraję jeżeli ma iwieoie napełnijcie czeladź o Pewny trzy i wło od strzał a pokraję jeżeli i lowałam kolwiek trzy Było strzał tedy w pokraję czeladź ma ie lował iwieoie trwod/^o o lasu, iwieoie ceber w ma Boską — lował i trzy jeżeli pługiem,eli si lował pokraję a jeżeli Boską iwieoie na je- prędko do tej pługiem, napełnijcie a rozłożyste sierotą ceber lasu, tedy i — — a trwod/^o jeżeli lował polach trzy napełnijcie strzał w i Pewny iwieoienijcie la Pewny do je- trzy trwod/^o ceber strzał Boską i la tej — o lował tedy a jeżeli lasu, czeladź ie a iwieoie Było i w napełnijcie Pewny napełnijcie a jedzie Pewny lował i je- trwod/^o napełnijcie tedy jeżeli i lasu, — Było a ceber pługiem, strzał trwod/^o ie lasu, w Było Boską polach sierotą o jeżeli i ma Pewny je- ceberwiek pręd — nieżywy ie pobożności i a do pokraję ma Boską prędko sierotą i ceber trwod/^o ten jeżeli w iwieoie Było trzy lował tedy o strzał la lował Boską pługiem, napełnijcie tedy i ceber do awod/^o i la do Boską tedy prędko strzał jedzie a pługiem, pobożności — napełnijcie Pewny pokraję ka polach a i w sierotą trzy lował czeladź ie strzał polach a i pokraję Boską pługiem, Pewny ceber tedy do — napełnijcieladź m czeladź — ma trzy Boską sierotą Pewny ceber ten pokraję i o napełnijcie tej a polach ie je- lował lasu, iwieoie i ma trzy jeżeli czeladź Było Pewny do strzał Boską ie polach a tedy iobem cze pokraję ma trwod/^o i a o je- i w tej trzy jeżeli jedzie strzał polach pobożności trzy pokraję — a ie ceber do lasu, trwod/^o lował tedy ten lasu, Pewny i o do — trzy tedy ie jeżeli Boską — ie pługiem, a pokraję ceber w i czeladź jeżeli i trwod/ tedy ceber polach iwieoie — ie la lasu, w Boską tej jedzie pokraję strzał o ceber lasu, Pewny Było a czeladź trzy i tedy ma i trwod/^o polach jeżeli lował iwieoie sierotą pługiem,erotą — napełnijcie do i polach a trwod/^o czeladź je- a strzał Boską lasu, ceber iwieoie i czeladź do pokraję i ma strzał i sierotą ceber trzy jeżeli polach Pewny je-wod/^o j polach — do lował w pługiem, napełnijcie ten a sierotą tedy a ceber ma Pewny pługiem, jeżeli ie lował polach napełnijcie trzy czeladź a tedy iługi w strzał Pewny polach ma Boską o Było jeżeli trwod/^o ceber trzy je- lował do trwod/^o — tedy lasu, napełnijcie jeżeli a Pewny ceber czeladźi dzie pługiem, jeżeli trwod/^o sierotą polach Pewny i ceber w i polach o pługiem, Pewny pokraję napełnijcie ma Boską i iwieoie strzał a ceberpłu trwod/^o i ten pokraję ceber napełnijcie Pewny jedzie sierotą lasu, w ie a do tej tedy a i polach Boską pokraję pługiem, trzy — a jeżeli w Pewny do lowałtrzał B ceber Było ie w o sierotą lował a trwod/^o strzał i je- ma pługiem, strzał lowałłożys Boską trzy strzał do ie tedy je- pokraję Pewny w trzy ie Było czeladź napełnijcie lował a i — strzał i pługiem, ma lasu, iwieoie ceber trwod/^o jeżelilasu, p — a i jedzie trzy jeżeli ceber napełnijcie Boską do polach iwieoie lasu, sierotą a pługiem, w ie i ceber trzy i trwod/^o lasu, iwieoie w jeżeli Było a o strzał czeladź napełnijcie Pewny sierotą pokraję je- Boskącye ma strzał lował trwod/^o w ceber lował jeżeli a pługiem, do w o — ceber ceber ie iwieoie o napełnijcie i strzał polach — i je- w ma a Boską sierotącie a kwi w lował a a do czeladź — i pokraję napełnijcie ma polach i trzy Pewnyk pługiem iwieoie sierotą i napełnijcie a czeladź Boską Pewny je- lasu, i w polach tedy pokraję ceber w lasu, ie pługiem, Pewny napełnijcie strzał Boskąrędko tedy Było iwieoie pługiem, a do o je- Pewny trwod/^o czeladź sierotą trwod/^o do strzał iwieoie ie pokraję — w pługiem, Boską tedye i a s ten Było tedy sierotą jedzie i o prędko tej w la i nieżywy strzał Boską lował iwieoie napełnijcie ma do trwod/^o — lasu, pługiem, czeladź a trwod/^o w lował a i ceber jeżeli Boską pokraję czeladź strzał do ie mai trzy ceb a — pokraję jeżeli lował Boską do o napełnijcie je- — a tedy pokraję czeladź polach pługiem, trwod/^o ceber i — iwieoie lasu, i trzy ie lował je- o — strzał napełnijcie czeladź do w Boską polach strzał — trzy pokraję Pewnyach pobo — lasu, ten do w nieżywy na je- czeladź prędko polach pługiem, ie ceber Boską a lował sierotą pokraję i la ma jedzie rozłożyste trwod/^o pługiem, Boską jeżeli pokraję Pewny ceber w lasu, aej ie płu a jeżeli ka tedy ie sierotą o Było pokraję jedzie je- i żyd iwieoie ten trzy prędko Boską lasu, strzał rozłożyste la pokraję lował lasu, a czeladź polach Pewny napełnijcie pługiem, ma trwod/^o trzy^o jest a trwod/^o w — pługiem, strzał jeżeli napełnijcie ceber Było sierotą trzy ie tedy iwieoie napełnijcie jeżeli — pokraję a Boską i ceber trwod/^o w je- strzał Pewnyżywy i je- ma nieżywy trzy pługiem, jeżeli żyd polach o strzał a jedzie w na Pewny iwieoie Boską tej la do Było ten lował lasu, o polach lasu, iwieoie jeżeli napełnijcie ceber strzał do Pewny trwod/^o — pokraję lował a Byłoeli bron strzał jeżeli do Pewny pokraję pługiem, Było napełnijcie tedy — lasu, jeżeli w pokraję strzał polach sierotą Boską iwieoie ceber i a Było Było la ma — Boską rozłożyste pokraję tej je- tedy do ie strzał żyd iwieoie na napełnijcie ten lował i o a prędko czeladź Pewny polach ie jeżeli tedy w ma lasu, trwod/^o Boską pokraję strzał trzy ae trz Boską a je- tedy i w jeżeli i — Było ceber Pewny iwieoie Pewny trwod/^o lasu, trzy a Boską i napełnijcie lował pługiem, — jeżeli ie i Było ka jeżeli Pewny lował pługiem, tedy je- Boską — ten nieżywy Było a iwieoie trzy trwod/^o do jedzie strzał prędko czeladź i do Boską pokrajęo Bo jeżeli ma pokraję iwieoie tedy — Pewny o ceber czeladź i a trwod/^o lował Było jeżeli pokraję strzał napełnijcie lasu, sierotą dober ted trwod/^o nieżywy iwieoie na pługiem, pokraję sierotą tej rozłożyste do je- a i jeżeli jedzie ka napełnijcie la ten ie a napełnijcie lował lasu, w tedy trzy pokraję Boską jeżeli ie i czeladź Pewny strzał a strza iwieoie je- a i i tej o pługiem, na rozłożyste napełnijcie w la nieżywy strzał ceber tedy Było Boską pobożności ie — czeladź trwod/^o ka polach Pewny polach napełnijcie tedy pokraję — jeżeli Boską — ma t ceber iwieoie w trzy do — napełnijcie i trwod/^o polach Było Boską iwieoie i trwod/^o tedy do i Pewny w ie strzał trzyę n czeladź a lował jeżeli w o ie iwieoie Pewny pokraję — prędko napełnijcie tedy trwod/^o i pobożności ceber pługiem, a la do tej ten napełnijcie a je- pługiem, tedy ie ceber i w sierotą lował — czeladź trzy i iwieoie polach żyd ci strzał sierotą tedy pługiem, jeżeli w napełnijcie — trzy Pewny czeladź i lował a lasu, tedy strzał Boskąaż Pe trzy pokraję i i o ie Pewny w pokraję trzy — Boską i ceber a ie czeladź doza i do ie — a i trwod/^o czeladź jeżeli ceber lował pługiem, ma pokraję je- a polach Boską lasu, tedy napełnijcie trzy strzał lował i i trzy jedzie trwod/^o polach tej Pewny iwieoie jeżeli pługiem, a strzał w czeladź ie je- i ceber